Embed

'KÖLE RUHLU' MU?

"Köle ruhlu" insana zorla 'sen özgürsün' demek ve köleliğini elinden almak, aslında ona zarar vermektir" ifadesine katılmıyorum. Bir insanın kölelikten zevk alması, köle olmayı kendi rızasıyla istemesi, insiyatif sahibi olmayı hiçbir zaman istememesi, kendisine verilen talimatları yerine getirmekle hayatını geçirmek istemesinin doğduğu andan itibaren içinde büyüdüğü koşulları oluşturan binlerce parametrenin kombinasyonunun sonucu olarak çekingen ve asla insiyatif almak istemeyen, üzerinde hiçbir insiyatifin olmadığı ve yaptığı her hareketi kendisine dışarıdan verilen emirlerin oluşturduğu bir yaşam tarzını seçmesi söz konusu olabilir. Bu yönlerini yok edecek kişisel gelişime yönelik girişimleri olmadığı sürece köle olmayı isteyişi psikolojik bir hastalığa kadar varabilir. Yani benim "çekingenlik" dediğim, bana katılmayanların da "köle ruhlu olmak" dediği şey, genlerle gelen bir şey değildir. Her insan eğitime tabi tutulduğunda veya kendi kendisini (hiçbir imkanı olmasa dahi) 'düşünmek' gibi bir yolla kendisini geliştirmeye adadığında başta köleliği ne kadar severse sevsin, kendi öz iradesiyle köle olmayı istememek gibi 'sağlıklı' bir seviyeye ilerleyecektir. Hem bireyin kendisini samimiyetle geliştirmeye çalışmasıyla, hem de dışarıdan bireye uygulanacak doğru ve didaktik bir yaklaşım sürecinin sonucunda birey ya sağlıklı bir şekilde köle olmayı istemeyecektir; ya da o birey ağır hastalığa sahip bir bireydir bence. Sonuç olarak: 'Köle ruhlu birey' yoktur, 'kendisine doğru yaklaşılması gereken birey' vardır. 


Bora ŞAHİNKARA
16 Temmuz 2011

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !